تکواندو

خبرنگاران تورنمنت بین المللی بلغارستان؛ حریفان تکواندوکاران ایران تعیین شدند

تهران- خبرنگاران- حریفان تکواندوکاران ایران در تورنمنت بین المللی بلغارستان تعیین شدند.

17 فروردین 1400